Đà Nẵng kỷ luật 2 cán bộ chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai

Ngày 2-8, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng thông tin về kết quả kỳ họp thứ 6 vừa diễn ra.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã xem xét dấu hiệu vi phạm đối với ông Hoàng Kim Tuyến, Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) quận Thanh Khê và ông Vũ Đức Phương, viên chức Chi nhánh VPĐKĐĐ quận Cẩm Lệ.

Theo đó, trong thời gian giữ chức Phó Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ quận Liên Chiểu (năm 2016), ông Tuyến có khuyết điểm, vi phạm trong việc giải quyết hồ sơ đề nghị tách thửa đất.

Với ông Phương, năm 2015 khi đang là Trưởng Bộ phận đăng ký Chi nhánh VPĐKĐĐ quận Liên Chiểu, ông này đã có khuyết điểm, vi phạm trong việc giải quyết hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Những việc làm của ông Tuyến và ông Phương đã vi phạm các quy định pháp luật về đất đai.

Qua xem xét tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng nhận thấy vi phạm, khuyết điểm của ông Tuyến và ông Phương là nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân hai ông.

Căn cứ Quy định 102-QĐ/TW năm 2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng quyết định thi hành kỷ luật đảng đối với ông Tuyến và ông Phương bằng hình thức cảnh cáo.