Đại hội VFF nhiệm kỳ VIII tiến hành ngày 8-12

Trước Đại hội khóa VIII, hai phó chủ tịch VFF là ông Đoàn Nguyên Đức và ông Nguyễn Xuân Gụ đã xin từ chức và rút lui, không tham gia Ban Chấp hành VFF.

Tại khóa VIII có nhiều gương mặt mới xin ứng cử các chức danh: phó chủ tịch phụ trách tài chính và phó chủ tịch phụ trách truyền thông. Riêng chức danh chủ tịch VFF, sau thời gian quá dài bao gồm vận động lẫn thăm dò, cuối cùng chỉ còn duy nhất một thành viên là người của Bộ VH-TT&DL đề cử là Thứ trưởng Lê Khánh Hải.