PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH ĐẾN NĂM 2020:

Đảm bảo công chức, viên chức sống được bằng lương

Theo đó, các giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu trên bao gồm: mở rộng việc giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá để tăng nguồn thu; cải cách chế độ tiền lương cho cán bộ, công viên chức, bảo đảm công viên chức sống được bằng tiền lương ở mức trung bình khá trong xã hội.

Đảm bảo công chức, viên chức sống được bằng lương ảnh 1
Sẽ đấu thầu giao đất, cho thuê đất để tăng nguồn thu ngân sách.

Ngoài ra, tập trung phát triển doanh nghiệp nhà nước trong các ngành, lĩnh vực quan trọng có ý nghĩa then chốt của nền kinh tế. Nhà nước chỉ đầu tư vốn vào các tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trong những lĩnh vực ngành nghề then chốt sau khi cơ cấu lại. Kiên quyết giải thể, phá sản những doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, kém hiệu quả, mất vốn nhà nước… Xem văn bản.

Đ.Liên

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.