Đang xây dựng chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở giai đoạn 2021 - 2025

0:00 / 0:00
0:00

Theo báo cáo, cử tri đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm sớm triển khai hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong thời gian tới.

Đồng thời có chính sách quan tâm hỗ trợ chế độ đối với người trực tiếp tham gia vào công tác phòng, chống đại dịch, nhất là cán bộ ở cơ sở và khu dân cư.

Cử tri cũng đề nghị nghiên cứu, xây dựng các giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao mức sống của người dân, người có thu nhập thấp và những người yếu thế trong xã hội, đế công tác xóa đói, giảm nghèo đạt hiệu quả tốt hơn…

Đang xây dựng chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở giai đoạn 2021 - 2025 ảnh 1

Lãnh đạo TP.HCM trao tiền hỗ trợ cho người bán vé số gặp khó khăn do COVID-19. Ảnh: PLO

Trả lời, Chính phủ cho hay đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP, Thủ tướng ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Ngày 29-3-2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 37/NQ-CP về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19, trong đó quy định chế độ phụ cấp chống dịch cho cán bộ y tế, quân đội, công an, người lao động, cộng tác viên, tình nguyện viên... tham gia chống dịch COVID-19.

Chuyến đổi công tác hơn 4.500 người nhằm phòng ngừa tham nhũng

Về kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIV, Chính phủ cho biết đã tiếp thu ý kiến của cử tri tỉnh Cà Mau thực hiện quy định về danh mục và thời hạn định kỳ chuyên đối vị trí công tác trong cơ quan, tố chức, đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực tại chính quyền địa phương.

Số liệu từ Thanh tra Chính phủ cho thấy chỉ trong sáu tháng đầu năm, các cấp, các ngành đã chuyến đổi vị trí công tác đối với 4.544 cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng.

Cử tri Quảng Ninh đề nghị miễn giảm 50% phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với hàng nông sản, thủy sản, hoa quả Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Chia sẻ với cử tri Quảng Ninh nhưng Bộ Giao thông Vận tải cho rằng mức thu cụ thể của từng dự án đường cao tốc do cơ quan nhà nước có thấm quyền và nhà đầu tư quyết định theo nguyên tắc đảm bảo hài hòa lợi ích nhà nước, người dân và doanh nghiệp, người tham gia giao thông sử dụng dịch vụ thì phải trả tiền, mức giá phụ thuộc vào việc sử dụng dịch vụ nhiều hay ít.

Mặt khác, việc dừng phương tiện kiểm tra, phân loại hàng hóa để thu phí trên các tuyến đường cao tốc là không khả thi.

Cử tri cũng kiến nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị quyết về “Đề án phát triển nhà ở thưong mại giá thấp”; nghiên cứu có chính sách hỗ trợ vật liệu làm nhà cho người dân ở các vùng khó khăn.

Trả lời, Bộ Xây dựng cho biết Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 120/2020 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.

Theo báo cáo nghiên cứu khả thi, dự kiến hỗ trợ về nhà ở là 80 triệu đồng/hộ (40 triệu hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách Trung ương, 25 triệu vốn vay ưu đãi, còn lại là huy động từ cộng đồng). Hiện Bộ Xây dựng đang phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách mới cho Chương trình hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở giai đoạn 2021 - 2025.

“Cơ chế tiền lương của Trung ương đã lạc hậu”

Về tổ chức bộ máy nhà nước và cải cách hành chính, tiền lương, cử tri đề nghị Chính phủ đấy mạnh công tác rà soát, đơn giản hoá các thủ tục hành chính, tăng cường xử lý hành chính trực tuyến, loại bỏ những thủ tục không cần thiết, gây phiền hà cho doanh nghiệp và nhân dân…

Cử tri cũng kiến nghị xem xét, nghiên cứu có chính sách đối với đối tượng công an xã đã có thời gian công tác trên 20 năm, phải nghỉ việc do thực hiện Đề án đưa lực lượng công an chính quy về xã…

Đặc biệt, cử tri cho rằng cơ chế tiền lương của Trung ương hiện nay đã lạc hậu, chưa làm cho cán bộ, công chức tận tâm, tận lực với công việc, đề nghị có chính sách nâng lương theo lộ trình, nhất là đối với cán bộ bán chuyên trách xã/phường đế tăng thêm thu nhập nhằm đảm bảo đời sống cho gia đình.

Về nội dung này, Chính phủ, Thủ tướng đang và sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, Chính phủ tập trung thúc đấy thực hiện thủ tục hành chính theo hướng cấp nào sát cơ sở, sát nhân dân nhất thì giao cấp đó giải quyết; đảm bảo nguyên tắc quản lý ngành, lãnh thô, không để tình trạng nhiều tầng nấc, kéo dài thời gian giải quyết và gây nhũng nhiễu, tiêu cực, phiền hà cho nhân dân.

Chính phủ cũng sẽ tăng cường tổ chức các buổi làm việc, đối thoại, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp…

Về cải cách tiền lương, theo lộ trình tại Nghị quyết số 27, từ năm 2021 sẽ áp dụng chế độ tiền lương mới thống nhất đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang trong toàn hệ thống chính trị.

Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế còn khó khăn, chịu sự tác động của nhiều yếu tố bất lợi, đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Hội nghị Trung ương 13, khóa XII đã chỉ đạo thời điếm thực hiện chế độ tiền lương mới từ ngày 1-7-2022.

Theo báo cáo của Chính phủ, các Bộ, cơ quan được phân công đã có văn bản trả lời 127/127 kiến nghị do Ban Dân nguyện chuyến đến Chính phủ, Thủ tướng.

Trong đó, đã giải quyết được 5/127 kiến nghị (chiếm 3,9%); giải trình, cung cấp thông tin đối với 111/127 kiến nghị (chiếm 87,4%); trả lời đang trong quá trình nghiên cứu, giải quyết 11/127 kiến nghị (chiếm 8,7%), chủ yếu liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản pháp luật hoặc đề nghị bố trí kinh phí để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong đại dịch COVID-19.... 

Kỷ luật Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn

Kỷ luật Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn

(PLO)- Ông Ngô Hoàng Nam, Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn bị kỷ luật khiển trách do liên quan đến dự án làm đường gây thất thoát ngân sách 4,7 tỉ đồng.