Đào tạo bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ ở các nước

Bác sĩ đó phải tốt nghiệp trường y sau sáu năm học (hoặc tốt nghiệp bốn năm học ĐH ngành nghề liên quan đến y khoa), có một năm thực tập tại một bệnh viện được Bộ Y tế công nhận. Bác sĩ đó còn phải trải qua một kỳ thi cạnh tranh công bằng vào một cơ sở đào tạo phẫu thuật tạo hình được Bộ Y tế công nhận (thường là một bệnh viện).

Sau khi thi và được cấp giấy chứng nhận, người học sẽ phải có một năm thực tập và bốn năm làm việc nội trú tại một bệnh viện do Bộ Y tế chỉ định. Trong quá trình đó, người đó phải tham gia đầy đủ và trình bày tại các cuộc hội thảo chuyên môn hằng năm ở trong và ngoài nước; có nghiên cứu về lĩnh vực chuyên môn đăng trên các tạp chí chuyên ngành. Sau đó là phải trải qua kỳ thi cấp giấy phép hành nghề.

Ở Thái Lan, một người muốn trở thành một bác sĩ TH-TM phải trải qua 8-9 năm (sáu năm học ở trường y và 2-3 năm thực tập) rồi sau đó vào làm bác sĩ nội trú ở một bệnh viện theo chuyên khoa mình chọn. Để có giấy phép hành nghề thì phải có quá trình làm bác sĩ nội trú theo chuyên khoa mình chọn 6-7 năm, sau đó trải qua một số kỳ thi.

Ở Mỹ, người muốn trở thành bác sĩ phẫu thuật TH-TM trước mắt phải hoàn thành các chương trình đào tạo y khoa truyền thống (bốn năm ở trường y, 3-8 năm thực tập và làm bác sĩ nội trú). Sau đó phải học thêm 5-7 năm ngoại tổng quát và 2-3 năm về phẫu thuật TH-TM. Bác sĩ học chuyên khoa nào sẽ chỉ được chứng nhận hành nghề chuyên khoa đó.

THIÊN ÂN