Đẩy nhanh triển khai trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia

Với năm lĩnh vực ưu tiên của trung tâm này là nhà máy thông minh, nội dung số, an ninh mạng, đô thị thông minh, công nghệ môi trường, trung tâm được kỳ vọng trở thành hạt nhân cho việc thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước về dài hạn.

Tháng 7-2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã giao Bộ KH&ĐT nghiên cứu, xây dựng đề án thành lập NIC. Thực hiện chỉ đạo này, Bộ KH&ĐT đã thành lập ngay nhóm nghiên cứu xây dựng đề án và đồng thời mời tập đoàn tư vấn Boston Consulting Group (BCG), Công ty Kiến trúc Arup tham gia hỗ trợ xây dựng đề án.

Đẩy nhanh triển khai trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu xem mô hình trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng yêu cầu Bộ KH&ĐT rà soát lại tính cấp thiết và khả thi của trung tâm để nhanh chóng triển khai; có cơ chế xã hội hóa nguồn lực đầu tư. Thủ tướng tán thành với các đại biểu về việc cần tạo thể chế thuận lợi, thu hút nhân tài về làm việc. Trung tâm phải được kết nối với nhân tài người Việt toàn cầu, kết nối với các doanh nghiệp, các phòng thí nghiệm. Đây phải là nơi khởi nghiệp của nhiều thành phần xã hội.

Để nhanh chóng triển khai, Thủ tướng giao Bộ KH&ĐT cần có lộ trình cụ thể, chặt chẽ, hoàn thiện đề án để sớm phê duyệt.