Đề xuất tăng tiền trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công

Bộ LĐ-TB&XH đang lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Theo đó, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất từ ngày 1-7-2020, tăng trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng bằng tỉ lệ tăng lương cơ sở là 7,383%.

Đề xuất tăng tiền trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công ảnh 1
Theo đề xuất của Bộ LĐ-TB&XH, từ ngày 1-7 sẽ tăng mức trợ cấp, phụ cấp đối với người có công với cách mạng. Ảnh: V.LONG

Cụ thể, mức chuẩn để xác định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng được điều chỉnh tăng từ 1.624.000 đồng lên 1.743.899 đồng (làm tròn là 1.744.000 đồng).

Mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng bao gồm: mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng (mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng, hằng năm hoặc trợ cấp, phụ cấp ưu đãi một lần); mức trợ cấp thương tật đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh.

Kinh phí để đảm bảo thực hiện điều chỉnh trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công được ngân sách trung ương đảm bảo.

Theo Bộ LĐ-TB&XH, quy định hiện hành kinh phí thực hiện trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng năm 2020 là 33.404 tỉ đồng. Nếu nâng mức chuẩn lên 1.744.000 đồng thì kinh phí thực hiện trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng năm 2020 là 34.625 tỉ đồng, tăng hơn 1.221 tỉ đồng.

Thông báo của Tòa án nhân dân TP.HCM

Thông báo của Tòa án nhân dân TP.HCM

(PLO)- Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định số 162/2022/QĐ-MTTPS ngày 27-4-2022 mở thủ tục phá sản đối với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn.
Thông báo của Tòa án nhân dân TP.HCM

Thông báo của Tòa án nhân dân TP.HCM

(PLO)- Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định số 162/2022/QĐ-MTTPS ngày 27-4-2022 mở thủ tục phá sản đối với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn.