​Lúa và đá ở Ma Lé

​Lúa và đá ở Ma Lé

Đứng trên đèo Mã Pí Lèng ngắm dòng sông Nho Quế như một sợi chỉ xanh biếc dưới hẻm vực Tu Sản.