ĐH Đà Nẵng hỗ trợ 20 tỉ đồng giúp SV vượt khó khăn do COVID-19

Cụ thể, có hai gói hỗ trợ bao gồm: Gói hỗ trợ 5% học phí phải nộp của học kỳ 2 năm học 2019-2020 cho tất cả sinh viên hệ chính quy, vừa làm vừa học và học viên cao học đang theo học tại các trường ĐH thành viên, đơn vị đào tạo ĐH Đà Nẵng. Tổng giá trị học phí được giảm khoảng 13 tỉ đồng.

Gói hỗ trợ thứ hai là hỗ trợ kinh phí cho người học trực tuyến (hỗ trợ tiền truy cập Internet tốc độ cao, truy cập cơ sở dữ liệu, phần mềm phục vụ học tập) và học bổng hỗ trợ học tập cho người học thuộc diện khó khăn...

Ngoài ra, các trường thành viên, đơn vị trực thuộc sẽ hỗ trợ người học giãn tiến độ đóng học phí. Các đơn vị cũng sẽ tăng những khoản chi phục vụ người học, trọng tâm là các hoạt động đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Nguồn kinh phí phục vụ cho hai gói hỗ trợ tài chính này được trích từ nguồn tiết kiệm chi thường xuyên và phúc lợi của ĐH Đà Nẵng và các trường thành viên.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm