ĐH Luật TP.HCM nghiệm thu đề tài NCKH cấp bộ

PGS-TS Trần Hoàng Hải làm chủ nhiệm đề tài nghiên cứu.

Đề tài nghiên cứu khoa học mã số B201-10-01, do PGS-TS Trần Hoàng Hải làm chủ nhiệm. Đây là đề tài nghiên cứu thuộc Bộ GD&ĐT và Trường ĐH Luật TP.HCM tổ chức chủ trì.

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài hướng đến làm rõ một số vấn đề lý luận về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong quan hệ lao động, nội dung của trách nhiệm này khi vận dụng trong điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội của Việt Nam. Đồng thời phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện và các quy định hiện hành, từ đó đưa ra các bài học kinh nghiệm cũng như đề xuất giải pháp đối với việc xây dựng và thực thi các quy định pháp luật về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong quan hệ lao động. 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm