Điểm chuẩn Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, ĐH Ngân hàng TP.HCM

Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành tiếng Anh thương mại: 28 điểm (tổ hợp xét tuyển D01; trong đó môn tiếng Anh nhân hệ số 2).

Ngành Hệ thống thông tin quản lý, bao gồm các chuyên ngành Toán tài chính, Thống kê kinh doanh, Hệ thống thông tin kinh doanh: 25 điểm (tổ hợp xét tuyển A00, A01 và D01; trong đó môn Toán nhân hệ số 2).

Thí sinh đăng ký xét tuyển năm 2016. Ảnh: A.NHIÊN

Thí sinh đăng ký xét tuyển năm 2016. Ảnh: A.NHIÊN

Ngành Kinh tế, bao gồm các chuyên ngành Kinh tế học, Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế chính trị: 18 điểm (tổ hợp xét tuyển A00, A01 và D01; các môn xét tuyển hệ số 1).

Các ngành còn lại: 21 điểm (tổ hợp xét tuyển A00, A01 và D01; các môn xét tuyển hệ số 1).

Điểm chuẩn đối với các ngành, chuyên ngành nêu trên dành cho học sinh phổ thông, khu vực 3. Mỗi nhóm đối tượng ưu tiên cách nhau 1,0 điểm, mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,5 điểm. Tổ hợp môn xét tuyển không có môn nào có kết quả từ 1 điểm trở xuống.

Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM điểm chuẩn tất các ngành bậc ĐH của trường là 20,5 liên thông ĐH chính quy 15 điểm.