Sẽ có cơ chế mới cho điện mặt trời

Sẽ có cơ chế mới cho điện mặt trời

(PLO)- Người dân, doanh nghiệp đầu tư điện mặt trời lo lắng khi Quyết định 13 về cơ chế khuyến khích điện mặt trời tại Việt Nam hết hiệu lực.