Định cư nước ngoài, bị xoá hộ khẩu?

Trước đây tôi có nhận nuôi người cháu (con chị gái) và cho ăn học nhưng cháu không chịu học nên tôi đã trả cháu về gia đình. Tuy nhiên, cháu vẫn còn tên trong sổ hộ khẩu nhà tôi. Năm 1996 cháu ra nước ngoài định cư theo chồng. Vậy tôi có quyền đề nghị xóa tên người cháu trong hộ khẩu gia đình tôi được không?

Nguyễn Văn Điền (nguyenvandien.nk@cantho.edu.vn)

Luật sư TRẦN NGỌC QUÝ, Đoàn luật sư TP.HCM, trả lời: Được. Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 22 Luật Cư Trú năm 2006 về việc xóa đăng ký thường trú thì người ra nước ngoài để định cư thuộc trường hợp bị xóa đăng ký thường trú.

Do đó, đối với trường hợp người cháu của bạn đã ra nước ngoài để định cư từ năm 1996, bạn cần liên hệ với cơ quan công an có thẩm quyền để tiến hành thủ tục xóa đăng ký thường trú đối với người cháu của bạn theo quy định pháp luật.