DN phải đóng đến 100 triệu đồng cho Quỹ phòng, chống thiên tai

Theo đó, công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên đến hết tuổi lao động phải có nghĩa vụ đóng góp vào Quỹ phòng, chống thiên tai theo các mức cụ thể như sau: Cán bộ, công chức, viên chức đóng 1 ngày lương/người/năm theo các mức lương cơ bản sau khi trừ thuế, bảo hiểm phải nộp (quy định hiện hành là tương đương 1 kg thóc).

Người lao động trong các doanh nghiệp phải đóng 1 ngày lương/người/năm theo mức lương tối thiểu vùng; người lao động khác đóng 15.000 đồng/năm (quy định hiện hành là tương đương 2 kg thóc).

Đối với các tổ chức kinh tế hạch toán độc lập, mức đóng góp bắt buộc trong 1 năm là 2 phần vạn trên tổng giá trị tài sản hiện có tại VN theo báo cáo tài chính hàng năm nhưng tối thiểu 500.000 đồng (quy định hiện hành là không quá 5 triệu đồng) và tối đa là 100 triệu đồng.

DN phải đóng đến 100 triệu đồng cho Quỹ phòng, chống thiên tai ảnh 1
Từ 8-12 tăng thu Quỹ phòng, chống thiên tai

Các đối tượng được miễn đóng góp vào Quỹ phòng, chống thiên tai bao gồm: Thương binh, bệnh binh; cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng của liệt sỹ; sinh viên, học sinh đang theo học tại các trường Đại học, cao đẳng, trung học, dạy nghề; người khuyết tật hoặc bị suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên; người mắc bệnh hiểm nghèo; người đang trong giai đoạn thất nghiệp hoặc không có việc làm từ 6 tháng trong 1 năm trở lên; thành viên hộ gia đình thuộc diện nghèo hoặc cận nghèo…

Hàng năm, cá nhân phải nộp Quỹ một lần trước ngày 30-5 và tổ chức kinh tế hạch toán độc lập có thể nộp tối thiểu 50% trước ngày 30-5 và nộp số còn lại trước ngày 30-10. Thủ tưởng tổ chức kinh tế hạch toán độc lập; thủ trưởng cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thu tiền quỹ và chuyển vào tài khoản của cơ quan quản lý Quỹ cấp tỉnh hoặc tài khoản cấp huyện do UBND cấp tỉnh ủy quyền.

Quỹ phòng, chống thiên tai cấp tỉnh đặt tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và hoạt động vì mục đích phi lợi nhuận.