Ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đã ký Văn bản số 8798 liên quan đến việc giải quyết tình trạng thiếu nước sạch trên địa bàn TP gửi các sở, ngành có liên quan.

Theo đó, ông Dũng giao Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy và Thường trực HĐND rà soát có báo cáo đầy đủ các vấn đề liên quan đến tình trạng thiếu nước sạch trên địa bàn gửi về Sở Xây dựng trước ngày 14-11.

Đà Nẵng: Yêu cầu giải trình nguyên nhân thiếu nước sạch - ảnh 1
Do thiếu nước nên người dân phải múc nước đổ thêm vào máy giặt. Ảnh: HẢI HIẾU

Giao Sở Xây dựng phối hợp với các sở Tài chính, KH&ĐT, TN&MT, NN&PTNT và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát báo cáo đề xuất cụ thể các nội dung: Tình hình thiếu nước sạch trên địa bàn TP trong thời gian gần đây và giải trình cụ thể nguyên nhân để xảy ra tình trạng trên.

Trên cơ sở đó, kịp thời triển khai các giải pháp khắc phục trước mắt và lâu dài đảm bảo nguồn cung cấp nước sạch, đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt, sản xuất cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn TP trong thời gian tới (trong đó có xem xét đến các vấn đề liên quan đến nguồn nước thô, cơ chế phối hợp với các thủy điện tại thượng nguồn, các giải pháp đảm bảo cung cấp nước và các nội dung khác có liên quan).

Xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc quản lý, vận hành hệ thống cấp nước sạch để xảy ra tình trạng thiếu nước sạch; chấn chỉnh và đề xuất hình thức xử lý trách nhiệm (nếu có) đảm bảo theo quy định.

Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (vốn, nhân sự chủ chốt, kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh từ sau cổ phần hóa đến nay…).

Báo cáo tổng thể tình hình triển khai đầu tư xây dựng Nhà máy nước Hòa Liên và các nhà máy khác trên địa bàn TP theo tinh thần chỉ đạo của Thường trực Thành ủy.

Ông Đặng Việt Dũng cũng lưu ý việc báo cáo phải đầy đủ, phân tích các giai đoạn triển khai Nhà máy nước Hòa Liên từ năm 2012 đến nay; giải trình nguyên nhân thời gian triển khai dự án bị kéo dài, nghiên cứu thêm các phương án đầu tư khác như đầu tư công, đầu tư từ nguồn vốn của Quỹ đầu tư phát triển TP, làm rõ phương án tài chính, lộ trình tăng giá nước…

Sở Tài chính, Sở KH&ĐT, Sở TN&MT, Sở NN&PTNT có văn bản phối hợp, tham gia ý kiến cụ thể theo từng lĩnh vực chuyên môn phụ trách, gửi Sở Xây dựng trước ngày 14-11 để Sở Xây dựng tham mưu đề xuất UBND TP xem xét trước ngày 16-11-2018 làm cơ sở báo cáo Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND TP trước ngày 20-11.