Nhiều tuyến đường quận 10, 11 sẽ bị cúp nước trong 8 ngày tới
(PLO)- Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) thông báo từ ngày 31-3 đến 8-4, nhiều tuyến đường ở quận 10, quận 11 sẽ bị cúp nước.

Cụ thể, do Công ty Cấp nước Phú Hòa Tân sẽ thực hiện việc đóng nước để phục vụ công tác đấu nối, bít hủy tuyến ống cấp nước D450 đường Ba Tháng Hai và bít hủy tuyến ống cấp nước D450 trên đường Lý Thường Kiệt, Công ty cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân sẽ tạm ngưng cung cấp nước một số khu vực sau:

- Tại quận 10 sẽ cúp nước các tuyến đường sau: Đường Bắc Hải nối dài (đoạn từ Lý Thường Kiệt đến Thành Thái) và hẻm liên quan; đường Thành Thái lề số chẵn (đoạn từ Bắc Hải nối dài đến Tô Hiến Thành) và hẻm liên quan. Thời gian cúp nước từ 21 giờ ngày 31-3 đến 5 giờ sáng 1-4.

- Tại quận 11 sẽ cúp nước các đường sau: Đường Tô Hiến Thành (đoạn từ Lý Thường Kiệt đến Thành Thái) và hẻm liên quan; đường Thành Thái lề số lẻ (đoạn từ Tô Hiến Thành đến hẻm 51 đường Thành Thái) và hẻm liên quan; đường Thành Thái lề số lẻ (đoạn từ Tô Hiến Thành đến hẻm 51 đường Thành Thái) và hẻm liên quan. Thời gian cúp nước sẽ từ 21 giờ ngày 1-4 đến 5 giờ sáng 2-4.

Ngoài ra một số tuyến đường ở quận 11 như tuyến đường Lý Thường Kiệt (đoạn từ Bắc Hải nối dài đến Ba Tháng Hai) và hẻm liên quan; đường Ba Tháng Hai (đoạn từ Lý Thường Kiệt đến Nguyễn Ngọc Lộc) và hẻm liên quan. Những tuyến đường này sẽ cúp nước từ 21 giờ ngày 2-4 đến 5 giờ sáng 3-4. 

Các hẻm 51, 7A, 7B đường Thành Thái; đường Thiên Phước (đoạn từ Lý Thường Kiệt đến Lữ Gia) và hẻm liên quan; đường Lữ Gia (đoạn từ Lý Thường Kiệt đến Thiên Phước) và hẻm liên quan. Những đoạn đường này sẽ tiến hành cúp nước từ 21 giờ ngày 6-4 đến 5 giờ sáng 7-4. 

Đường số 2, số 3, số 281 và hẻm liên quan; đường Nguyễn Chí Thanh, Tân Phước, Nhật Tảo, Ba Tháng Hai (đoạn từ Lý Thường Kiệt đến Phó Cơ Điều) và hẻm liên quan; đường Đặng Minh Khiêm, Tân Khai, Trần Quý (từ Thuận Kiều đến Phó Cơ Điều) và hẻm liên quan; đường Hòa Hảo, Vĩnh Viễn (đoạn từ Lý Thường Kiệt đến Lê Đại Hành) và hẻm liên quan; đường Lý Thường Kiệt, Lý Nam Đế, Lê Đại Hành, Phó Cơ Điều (đoạn từ Nguyễn Chí Thanh đến Ba Tháng Hai) và hẻm liên quan; đường Thuận Kiều (đoạn từ Nguyễn Chí Thanh đến Lê Đại Hành) và hẻm liên quan; đường Hoàng Đức Tương (đoạn từ Nguyễn Chí Thanh đến Tân Khai) và hẻm liên quan. Những tuyến đường này sẽ cúp nước từ 21 giờ ngày 7-4 đến 5 giờ ngày 8-4.

Công ty CP Cấp nước Phú Hòa Tân thông báo đến khách hàng trong các khu vực trên để có kế hoạch dự trữ nước cho sản xuất và sinh hoạt.

6 quận ở TP.HCM sẽ bị cúp nước
6 quận ở TP.HCM sẽ bị cúp nước
(PLO)- Sáu quận ở TP.HCM sẽ bị cúp nước do Nhà máy nước Thủ Đức 3 ngưng vận hành, thời gian ngưng bắt đầu từ 21 giờ ngày 29-2 đến 5 giờ ngày 1-3.

ĐÀO TRANG