Vì sao hơn 200 tờ báo nộp đơn kiện Facebook và Google?

Vì sao hơn 200 tờ báo nộp đơn kiện Facebook và Google?

(PLO)- Theo Axios, khoảng 200 tờ báo đang nộp đơn kiện Facebook và Google, cáo buộc hai công ty đã thao túng thị trường quảng cáo một cách không công bằng và gây thiệt hại trực tiếp cho các ấn phẩm báo chí.  
Doanh thu từ phát hành báo chí đã vượt doanh thu từ quảng cáo

Doanh thu từ phát hành báo chí đã vượt doanh thu từ quảng cáo

Theo điều tra Xu hướng báo chí thế giới (World Press Trends) thường niên mới được Hiệp hội báo chí và các nhà xuất bản tin tức (WAN-IFRA) công bố ngày 1/6, lần đầu tiên trong thế kỷ này, doanh thu từ phát hành báo chí thế giới đã vượt qua doanh thu từ quảng cáo trên báo chí.