Người hùng của Chelsea

Người hùng của Chelsea

Drogba đúng là người hùng của Chelsea nhưng đó là hình ảnh thời quá khứ khi cầu thủ Bờ Biển Ngà này luôn là cầu thủ không thể thiếu của Chelsea.