Đồng Nai: Cấp trùng 70.000 thẻ bảo hiểm y tế

Ông Phúc yêu cầu đến cuối tháng 9, Sở LĐ-TB&XH tỉnh phải xây dựng xong quy chế phối hợp hoạt động với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc cấp thẻ BHYT.

Theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Nai, chỉ tính từ năm 2011 đến 2013, tỉnh Đồng Nai đã cấp trùng hơn 70.000 thẻ BHYT, gây thất thoát số tiền khoảng 15 tỉ đồng.

Nguyên nhân là do nhiều cơ quan, đơn vị cùng lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, đối chiếu của cấp huyện khi cấp xã gửi danh sách cấp thẻ lên chưa được rà soát chặt chẽ. Điều này dẫn đến việc một cá nhân có thể sở hữu 3-4 thẻ BHYT.

TIẾN DŨNG