Đồng Nai chuẩn bị thay đổi, cấp căn cước công dân mới

Theo đó, Công an tỉnh chủ trì xây dựng kế hoạch, triển khai các nhiệm vụ thuộc dự án. Đồng thời, phối hợp với các sở, ban, ngành... tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến đến tất cả mọi người về ý nghĩa, tác dụng, quy định pháp luật liên quan đến việc sử dụng thẻ căn cước công dân mới.

Bên cạnh đó các ngành chức năng rà soát tham mưu HĐND, UBND tỉnh chỉnh sửa, bổ sung, ban hành hoặc bãi bỏ các văn bản liên quan đến việc cấp căn cước công dân/CMND trên địa bàn tỉnh…

Ngoài ra UBND tỉnh Đồng Nai giao các sở, ban, ngành, UBND cấp phường đến huyện rà soát hướng dẫn người dân làm thủ tục điều chỉnh thông tin cá nhân (số thẻ căn cước công dân) trong các giấy tờ hộ tịch và các giấy tờ pháp lý khác.

Giao Sở Tư pháp rà soát thống kê các nhân khẩu xin thôi quốc tịch Việt Nam; Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, các sở ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện…

Các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được phân công, khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện gửi Công an tỉnh trước ngày 20-11.

Cò đất náo loạn vùng ven TP.HCM

Cò đất náo loạn vùng ven TP.HCM

(PLO)- Cò đất giới thiệu những mảnh đất lúa, đất nông nghiệp và hứa bao lên thổ cư, hứa phân lô ở Hóc Môn, Củ Chi.