Đồng Nai khảo sát địa điểm xây dựng lò hỏa táng phục vụ phòng, chống dịch

Trước đó ngày 18-8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai có tờ trình gửi UBND tỉnh Đồng Nai về việc khảo sát xây dựng lắp đặt lò hỏa táng phục vụ phòng chống dịch COVID-19.

Theo nội dung tờ trình của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai, thực hiện chỉ đạo của Tư lệnh Quân khu về việc tổ chức khảo sát xây dựng lắp đặt lò hỏa táng các tỉnh, thành phố phục vụ nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19, để xử lý kịp thời các tình huống, hỗ trợ các đơn vị trên địa bàn, Bộ Chỉ huy kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp khảo sát địa điểm xây dựng, lắp đặt lò hỏa táng trên địa bàn tỉnh.

Ngay sau khi nhân được tờ trình, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai có ý kiến giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp Sở TNMT, Sở Y tế, Sở LĐTB&XH, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan trong việc tổ chức khảo sát địa điểm xây dựng lắp đặt lò hỏa táng trên địa bàn tỉnh

Sau khi có kết quả báo cáo UBND tỉnh để nhanh chóng thực hiện các thủ tục xây dựng, lắp đặt lò hỏa táng. 

 Theo báo cáo của Bộ KH&ĐT thể hiện tăng trưởng kinh tế của Việt Nam có sự phục hồi tích cực kể từ đầu năm 2022. Trong ảnh: Sản xuất linh kiện điện tử tại Công ty TNHH 4P (Văn Giang, Hưng Yên) có vốn đầu tư trong nước.

Tăng trưởng GDP 2022 có thể đạt 8%

(PLO)- Các đại biểu cho rằng Việt Nam cần có chuyển biến thực chất trong việc thực hiện “ba đột phá” về cơ sở hạ tầng, thể chế và chất lượng nguồn nhân lực để thúc đẩy kinh tế phát triển.