Từ khóa:

#Đức Trọng
Tìm thấy 51 kết quả
Bị bắt vì tống tiền cán bộ địa chính

Bị bắt vì tống tiền cán bộ địa chính

(PLO)- Hàng ngày người đàn ông này đến trụ sở UBND xã tiếp cận nhiều người nắm thông tin để xúi giục họ làm đơn kiện cơ quan, tổ chức và cá nhân rồi sau đó ép họ đưa tiền để rút đơn kiện.