Được chuyển khoản ngoại tệ giữa các tài khoản tại ngân hàng

Theo đó, từ 15-9, người cư trú, người không cư trú là tổ chức, cá nhân được điều chuyển ngoại tệ chuyển khoản giữa các tài khoản ngoại tệ của mình mở tại các ngân hàng khác nhau hoặc trong cùng hệ thống của một ngân hàng được phép, trừ trường hợp người cư trú là tổ chức không được điều chuyển ngoại tệ theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam về việc mua, bán ngoại tệ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước. 

Đây là nội dung quy định tại Thông tư 16/2014/TT-NHNN ngày 01/08/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn sử dụng tài khoản ngoại tệ, tài khoản đồng Việt Nam.

Được chuyển khoản ngoại tệ giữa các tài khoản tại ngân hàng ảnh 1

Được chuyển khỏan ngoại tệ giữa các ngân hàng 

Ngoài ra, người không cư trú là tổ chức, cá nhân và người cư trú là cá nhân nước ngoài, cũng được phép điều chuyển đồng Việt Nam chuyển khoản giữa các tài khoản đồng Việt Nam của mình được mở tại các ngân hàng khác nhau hoặc trong cùng hệ thống của một ngân hàng được phép.

Quy định cũng cho phép người cư trú là tổ chức được sử dụng tài khoản ngoại tệ tài ngân hàng để chi chuyển khoản hoặc rút ngoại tệ tiền mặt để trả lương, thưởng, phụ cấp cho người nước ngoài; chuyển tiền, thanh toán cho các giao dịch vãng lai, giao dịch vốn theo quy định của pháp luật; chi bán ngoại tệ cho các tổ chức tín dụng được phép...

ĐL
Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

(PLO)- Theo Thông tư 02/2023 của Bộ GTVT có hiệu lực từ 0g ngày 22-3, chu kỳ kiểm định xe ô tô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải (xe cá nhân, xe gia đình) có chu kỳ đầu tiên tăng từ 30 tháng lên 36 tháng như bảng dưới đây.