Từ khóa:

#đường lậu
Tìm thấy 5 kết quả
Truy xuất nguồn gốc để diệt đường lậu

Truy xuất nguồn gốc để diệt đường lậu

(PLO)- Bên cạnh việc ngăn chặn, xử lý nghiêm buôn lậu đường thì Việt Nam cần xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc để vừa chống được gian lận thương mại, vừa trị đường lậu.