Việt Nam mở cửa du lịch chậm do quá cẩn trọng

Việt Nam mở cửa du lịch chậm do quá cẩn trọng

(PLO)- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, cho biết kinh nghiệm giai đoạn thí điểm mở lại hàng không và du lịch cho thấy, sắp tới sẽ hoạt động trong điều kiện bình thường mới giống như trước khi có dịch COVID-19.