Khai mạc Chợ hoa xuân Bình Điền 2019

Khai mạc Chợ hoa xuân Bình Điền 2019

(PLO)- Đến nay là năm thứ sáu liên tiếp Chợ hoa xuân Bình Điền miễn phí tiền thuê lô bán hàng cho tất cả nhà vườn tham gia. Đến 30 tết nếu chưa bán hết có thể gửi lại, sau tết đến thu dọn.