Giám định biên nhận tiền thiệt, giả

Tôi có vay tiền của một người quen chia làm ba đợt và tôi đã trả đủ đợt 1 và 2 chỉ còn nợ đợt 3 (có biên nhận). Nay người cho vay tiền chết thì vợ, con họ kiện tôi ra tòa đòi nợ cả đợt 3 và 4 và họ đưa cho tòa giấy biên nhận nhưng có viết thêm ở phần sau. Tôi nghi ngờ giấy này là giả vì tôi chỉ còn thiếu nợ đợt 3 là 60 triệu đồng. Tôi là bị đơn thì tôi có quyền yêu cầu tòa giám định biên nhận nói trên để phân biệt thiệt, giả được không?

Thai Thi Huyen (thaithihuyen20476@gmail.com)

Luật sư PHẠM ĐÌNH HƯNG, Đoàn luật sư TP.HCM, trả lời: Theo Điều 58, 60 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 (sửa đổi, bổ sung năm 2011), bị đơn có quyền đề nghị tòa án trưng cầu giám định. Do đó, nếu bạn có cơ sở nghi ngờ giấy biên nhận tiền do phía nguyên đơn cung cấp cho toà án là giả thì bạn làm đơn đề nghị tòa án trưng cầu giám định đối với giấy biên nhận này. Trong đơn đề nghị bạn cần trình bày cơ sở, căn cứ mà bạn cho rằng giấy biên nhận, yêu cầu tòa án trưng cầu giám định nội dung chữ ký, chữ viết…

Ngoài ra, khi tòa án trưng cầu giám định thì tòa án sẽ thông báo cho bạn về nộp tiền tạm ứng chi phí giám định. Nếu như kết quả giám định của tổ chức giám định xác định biên nhận tiền này giả thì bạn không phải nộp tiền chi phí giám định. Ngược lại, nếu kết quả giám định biên nhận tiền là thật thì bạn phải chịu tiền chi phí giám định.