Công ty có được giữ bản chính văn bằng, chứng chỉ?

Tôi thử việc một tháng thì được công ty ký hợp đồng lao động với thời hạn một năm. Hôm đó, tôi lên văn phòng ký tên vào hai bản hợp đồng rồi đi về xưởng làm việc và họ không đưa tôi giữ bản hợp đồng. Tôi xin lại văn bằng kỹ sư, chứng chỉ ngoại ngữ, vi tính bản chính nhưng chị làm nhân sự nói giữ giùm khi nào không làm việc nữa thì trả lại. Vậy cho tôi hỏi, tôi có được giữ bản hợp đồng lao động hay công ty giữ hết? Có quy định nào về việc giữ bản chính văn bằng, chứng chỉ của tôi không? 

Anh Dung (ledunganh_111592@yahoo.com)

Luật sư LẠI THỊ LỆ THANH, Đoàn luật sư TP.HCM, trả lời: Theo Điều 15 Bộ luật Lao động năm 2012, hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Tại Điều 16 Bộ luật này quy định hình thức hợp đồng lao động như sau:

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 2 bản, người lao động giữ 1 bản, người sử dụng lao động giữ 1 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 3 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.

Như vậy, căn cứ vào quy định nêu trên thì sau khi bạn ký hợp đồng lao động thì công ty và bạn mỗi bên giữ một bản hợp đồng. Việc công ty giữ hai bản hợp đồng mà không đưa bạn giữ bản nào là không đúng pháp luật. Bạn có thể yêu cầu công ty giao cho mình một bản hợp đồng lao động mà hai bên đã ký.

Còn về việc công ty giữ văn bằng, chứng chỉ bản chính của bạn là không đúng quy định. Căn cứ vào Điều 20 Bộ luật trên về những hành vi người sử dụng lao động không được làm khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động

1. Giữ bản chính giấy tờ tuỳ thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động.

2. Yêu cầu người lao động phải thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện hợp đồng lao động.

Căn cứ vào quy định trên, bạn có quyền yêu cầu công ty trả lại bản chính các loại giấy tờ mà họ đang giữ cho bạn.