Giảm phí sử dụng đường bộ cho xe kinh doanh vận tải

Thông tư này được ban hành nhằm thực hiện Chỉ thị số 11 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19.

Một điểm đáng chú ý tại Thông tư 74/2020 là việc giảm phí sử dụng đường bộ cho ô tô kinh doanh vận tải của doanh nghiệp kinh doanh vận tải, hợp tác xã kinh doanh vận tải, hộ kinh doanh vận tải.

Theo đó, chủ ô tô kinh doanh vận tải hành khách (ô tô chở người, các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng) sẽ nộp phí bằng 70% mức phí tại Thông tư 293/2016 đã ban hành trước đó. Mức thu mới như sau (bảng dưới):

Đối với xe tải, ô tô chuyên dùng, xe đầu kéo, chủ xe nộp phí bằng 90% mức phí tại Thông tư 293/2016.

Thông tư 74/2020 cũng quy định trường hợp ô tô đã được nộp phí theo mức phí quy định tại Thông tư 293/2016 cho khoảng thời gian có hiệu lực của Thông tư 74/2020, chủ xe sẽ được bù trừ số tiền phí chênh lệch giữa mức phí vào số phí phải nộp của chu kỳ tiếp theo.

Đơn vị đăng kiểm chịu trách nhiệm tính bù trừ tiền phí cho chủ xe vào chu kỳ tiếp theo.

Thông tư 74/2020 chỉ có hiệu lực ngắn hạn từ ngày 10-8 đến hết 31-12-2020.

Kể từ ngày 1-1-2021 trở đi, phí sử dụng đường bộ được nộp theo mức phí quy định tại Thông tư 293/2016 của Bộ Tài chính.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm