Từ khóa:

#Tháo Gỡ Khó Khăn
Tìm thấy 57 kết quả
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.

Tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

(PLO)- Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy kinh tế phát triển, đồng thời có giải pháp cơ cấu lại nợ, khoanh nợ, giãn nợ… cho doanh nghiệp.