Ngày 8-10, Sở GD&ĐT Hải Phòng đã có văn bản gửi các quận huyện, các cơ sở giáo dục về phối hợp triển khai xét nghiệm COVID-19 cho học sinh các cấp.

Theo đó, Sở GD&ĐT Hải Phòng đề nghị chủ tịch UBND quận, huyện chỉ đạo trung tâm y tế tế phối hợp với cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR (gộp 10) cho học sinh các cấp học với xác suất 5% mỗi khối, mỗi trường. Kinh phí xét nghiệm do TP chi trả.

Riêng bậc học mầm non, thực hiện lấy mẫu xác suất 5% trẻ em toàn trường và chỉ xét nghiệm nếu trẻ có biểu hiện ho, sốt, khó thở và phải được sự đồng ý của phụ huynh. 

Việc tổ chức xét nghiệm cho học sinh được Hải Phòng thực hiện nhằm tăng cường phòng chống dịch bệnh trước diễn biến phức tạp của COVID-19 ở một số địa phương. Căn cứ vào đề nghị của Sở GD&ĐT, UBND TP đã có văn bản chấp thuận cho phép triển khai.

Trên cơ sở chỉ đạo của UBND TP, Sở Y tế Hải Phòng đã chỉ đạo phòng y tế các quận, huyện rà soát, thống kê số lượng học sinh trên địa bàn, báo cáo Sở Y tế.

Phòng y tế các quận huyện phối hợp với các trung tâm y tế tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, gửi mẫu về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hải Phòng và nhận kết quả gửi cho các cơ sở giáo dục.