Hà Nội có 188 người ứng cử đại biểu HĐND

Chiều ngày 18-3, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai thảo thuận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, ngày 15-3, Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội đã bàn giao cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội 188 bộ hồ sơ của người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khoá XVI.

Trong đó có 185 hồ sơ, danh sách người được các cơ quan, tổ chức giới thiệu và ba hồ sơ, danh sách người tự ứng cử. Các hồ sơ ứng cử đáp ứng yêu cầu về thủ tục, điều kiện giới thiệu ứng cử hoặc tự ứng cử.

Sau khi thảo luận, Hội nghị hiệp thương biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ 188 ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị cũng nhất trí kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử và lấy ý kiến cử tri nơi công tác (nếu có) của người tự ứng cử...

Dự kiến từ ngày 21-3 đến ngày 13-4 sẽ tổ chức các hội nghị lấy ý kiến cử tri tại nơi cư trú, nơi công tác đối với người ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khoá XVI.