Hà Nội quy định số lượng cán bộ, công chức ở cấp xã phường

Phó Chủ tịch phụ trách điều hành UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ban hành Quyết định 19 quy định số lượng và một số nội dung về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

Quyết định nêu rõ, đối với phường loại 1 (phân loại theo quy mô dân số và diện tích), được bố trí tối đa 23 người, trong đó cán bộ không quá 10 người, công chức không quá 13 người. 

Đối với phường loại 2, được bố trí tối đa 21 người, trong đó cán bộ không quá chín người, công chức không quá 12 người.

Đối với phường loại 3, được bố trí tối đa 19 người, trong đó cán bộ không quá chín người, công chức không quá 10 người.

Theo Quyết định 19, đối với cấp phường thuộc thị xã Sơn Tây có chức danh Chủ tịch Hội Nông dân thì số lượng cán bộ bố trí tăng một người, số lượng công chức bố trí giảm đi một người.

TP Hà Nội định hướng bố trí Bí thư Đảng ủy kiêm nhiệm Chủ tịch HĐND phường. Trường hợp thực hiện mô hình Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND thì bố trí Phó Bí thư Đảng ủy (thường trực) kiêm Chủ tịch HĐND phường.

Đối với xã, thị trấn loại 1, được bố trí tối đa 22 người, trong đó cán bộ không quá 11 người, công chức không quá 11 người; xã, thị trấn loại 2, được bố trí tối đa 20 người, trong đó cán bộ không quá 11 người, công chức không quá chín người; xã, thị trấn loại 3, được bố trí tối đa 18 người, trong đó cán bộ không quá 10 người, công chức không quá tám người.

TP Hà Nội cũng đưa ra định hướng bố trí Bí thư Đảng ủy kiêm nhiệm Chủ tịch HĐND xã. Trường hợp thực hiện mô hình Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND thì bố trí Phó Bí thư Đảng ủy (thường trực) kiêm Chủ tịch HĐND xã.

Quyết định cũng quy định rõ về cơ cấu công chức đối với từng chức danh: Chỉ huy trưởng Quân sự; Tài chính - Kế toán; Văn phòng - Thống kê; Địa chính - Xây dựng - Đô thị và môi trường; Văn hóa - Xã hội; Tư pháp - Hộ tịch.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 17-9-2020. 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm