Hà Nội yêu cầu xử lý cán bộ sai phạm tại dự án thoát nước

Theo đó UBND TP Hà Nội yêu cầu xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra các sai phạm tại dự án này.

Tại báo cáo này, UBND TP Hà Nội cho biết, sau khi nhận được kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Xây dựng, UBND TP Hà Nội yêu cầu Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường TP tổ chức kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân để xảy ra những vi phạm, sai sót được nêu.

Kết luận Thanh tra Bộ Xây yêu cầu TP Hà Nội yêu cầu chấn chỉnh và khắc phục một số vi phạm, sai sót thuộc dự án trên. Trong đó có việc tính toán khối lượng không chính xác trong công tác đào tạo, vận chuyển đất mái kênh, đáy kênh, lòng hồ…

Đặc biệt, đơn giá một số vật liệu không phù hợp với thời điểm lập dự toán làm tăng giá trị dự toán (giá gói thầu) của dự án hơn 63 tỉ đồng. Trong công tác quản lý chất lượng công trình, Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ rõ, hồ sơ quản lý chất lượng còn thiếu biên bản kiểm tra máy móc, thiết bị trước khi thi công so với hồ sơ dự thầu; thí nghiệm một số loại vật liệu còn dùng tiêu chuẩn đã hết hiệu lực…

Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ Xây dựng còn phát hiện quá trình nghiệm thu thanh toán sai tăng giá trị thanh toán số tiền của dự án hơn 2,3 tỉ đồng. Lý do được chỉ rõ là tính thừa khối lượng bê tông, cốt thép, ván khuôn, đá xây, khối lượng đào vận chuyển đất.

Thanh tra Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường TP Hà Nội kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân để xảy ra những vi phạm, sai sót được nêu.

Với số tiền hơn 63 tỉ đồng (tăng dự toán của dự án), Thanh tra Bộ Xây dựng cho biết, do các gói thầu sử dụng nguồn vốn ODA (Nhật Bản) được đấu thầu rộng rãi quốc tế hoặc trong nước theo các điều kiện Hiệp định vay vốn dự án đã quyết toán nên không yêu cầu chủ đầu tư lập và phê duyệt lại dự toán.

Tổng số tiền do nghiệm thu thanh toán không đúng quy định tại dự án, Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu thu hồi 2,3 tỉ đồng vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ Xây dựng.