Đưa Luật Quy hoạch vào 285.000 ha đất Hà Nội

Đưa Luật Quy hoạch vào 285.000 ha đất Hà Nội

(PLO)- Đoàn giám sát HĐND Hà Nội vừa có báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành trên địa bàn TP Hà Nội.