Hộ chiếu gắn chip điện tử có thời hạn sử dụng bao lâu?

Tôi đang có nhu cầu cấp hộ chiếu phổ thông để đi công tác nước ngoài. Thời gian gần đây, tôi nghe thông tin hộ chiếu phổ thông sẽ được gắn chip điện tử.

Xin hỏi, hộ chiếu gắn chip điện tử là gì? Hộ chiếu phổ thông gắn chíp điện tử thì có thời hạn sử dụng bao lâu?

Bạn đọc Nguyễn Thái Hảo (TP.HCM)

Luật sư Lê DũngĐoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Điều 6 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 quy định hộ chiếu có gắn chip điện tử là loại hộ chiếu có gắn thiết bị điện tử lưu giữ thông tin được mã hóa của người mang hộ chiếu và chữ ký số của người được cấp. Loại hộ chiếu này được cấp cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên.

Hộ chiếu không gắn chip điện tử được cấp cho công dân Việt Nam chưa đủ 14 tuổi hoặc cấp theo thủ tục rút gọn.

Người từ đủ 14 tuổi trở lên có quyền lựa chọn cấp hộ chiếu có gắn chip điện tử hoặc hộ chiếu không gắn chip điện tử.

Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 không có quy định riêng về thời hạn sử dụng của hộ chiếu được gắn chip điện tử. Tức thời hạn sử dụng hộ chiếu gắn chip điện tử vẫn giống như hộ chiếu không gắn chip điện tử.

Theo Điều 7 của luật này, hộ chiếu phổ thông cấp cho người từ đủ 14 tuổi trở lên có thời hạn 10 năm. Hộ chiếu phổ thông cấp cho người chưa đủ 14 tuổi có thời hạn năm năm. Hộ chiếu phổ thông cấp theo thủ tục rút gọn có thời hạn không quá 12 tháng.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm