Hỗ trợ 100% lãi suất để mua tạm trữ thóc, gạo

Theo đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay tại ngân hàng thương mại cho các thương nhân thực hiện mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân năm 2011-2012 được Hiệp hội Lương thực Việt Nam phân giao theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 287/QĐ-TTg ngày 09/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Các khoản vay được hỗ trợ lãi suất là các khoản vay trả nợ trước và trong hạn tại thời điểm hỗ trợ lãi suất, không thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay quá hạn.

Số lượng thóc, gạo được hỗ trợ lãi suất cho từng doanh nghiệp theo số lượng thóc, gạo thực tế doanh nghiệp mua tạm trữ nhưng không được vượt quá số lượng tối đa quy định tại các văn bản phân giao chỉ tiêu mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân năm 2011-2012 của Hiệp hội Lương thực Việt Nam. Thời gian mua tạm trữ từ ngày 15/3/2012 đến hết ngày 30/4/2012.

Hỗ trợ 100% lãi suất để mua tạm trữ thóc, gạo ảnh 1
Ảnh minh họa: vietnam.vn

Thời gian được hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng là thời gian tạm trữ thực tế trong khoảng thời gian từ ngày 15/3/2012 đến ngày 15/6/2012. Giá để tính hỗ trợ lãi suất là giá mua thực tế theo giá thị trường (chưa bao gồm thuế GTGT) cho từng loại thóc, gạo. Trường hợp thương nhân mua gạo nguyên liệu để sản xuất chế biến ra gạo thành phẩm thì giá để tính hỗ trợ bao gồm cả chi phí sản xuất chế biến.

Lãi suất hỗ trợ là lãi suất các thương nhân vay ngân hàng theo Hợp đồng tín dụng nhưng tối đa không vượt quá 14%/năm.

Khoản hỗ trợ lãi tiền vay ngân hàng từ ngân sách nhà nước đối với số thóc, gạo thu mua tạm trữ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ được hạch toán vào khoản thu nhập khác và chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định hiện hành. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 25-4-2012.

ĐL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều