Hỗ trợ phí duy trì đàn heo giống sau dịch tả lợn châu Phi

Theo Nghị quyết, từ tháng 2-2019 đến nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại hầu hết các tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước, phải tiêu hủy trên 2,3 triệu con heo và nước ta còn trên 2,4 triệu hộ chăn nuôi heo nhỏ lẻ, mật độ chăn nuôi rất cao.

Trước tính chất nguy hiểm của dịch tả lợn châu Phi gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến phát triển chăn nuôi heo, gây thiệt hại to lớn về kinh tế, ảnh hưởng lớn đến môi trường và đời sống của người dân, chính phủ ban hành quyết định về cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Cụ thể:

- Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo tiêu chí quy định của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và chủ hộ nuôi giữ heo giống cụ kỵ, ông bà với mức 500.000 đồng/con heo đến ngày 31-12-2019 nhằm nâng cao các biện pháp an toàn sinh học, sát trùng tiêu diệt các loại mầm bệnh đảm bảo duy trì đàn heo giống phục vụ tái đàn khi kiểm soát được dịch bệnh.

- Hỗ trợ người chăn nuôi, hộ nông dân, chủ trang trại, gia trại, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực chăn nuôi (gọi chung là cơ sở chăn nuôi) có heo buộc phải tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn châu Phi với mức hợp lý trên cơ sở giá thành, chi phí chăn nuôi heo và phù hợp cho từng loại heo.

- Hỗ trợ doanh nghiệp chăn nuôi nhỏ và vừa theo tiêu chí quy định của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có heo buộc phải tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn châu Phi với mức hỗ trợ bằng 30% mức hỗ trợ cho chủ cơ sở chăn nuôi nêu trên nhưng tối đa không quá 30% số lỗ do dịch bệnh sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng và tiền bồi thường bảo hiểm (nếu có).

Theo đó, các tỉnh miền núi, Tây Nguyên được ngân sách trung ương hỗ trợ 80% mức ngân sách nhà nước hỗ trợ thiệt hại; các tỉnh, thành phố có tỉ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương từ 50% trở lên sẽ chủ động sử dụng dự phòng ngân sách địa phương để thực hiện; các tỉnh, thành phố có tỉ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương dưới 50% được ngân sách trung ương hỗ trợ 50% phần hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. Đối với, các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách còn lại sẽ được ngân sách trung ương hỗ trợ 70% phân hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm