Từ khóa:

#Doanh nghiệp
Tìm thấy 1378 kết quả
Tạo nhiều cơ hội mới cho công nhân mất việc

Tạo nhiều cơ hội mới cho công nhân mất việc

(PLO)- Việc tổ chức sàn giao dịch việc làm có ý nghĩa thiết thực, bên cạnh hỗ trợ người dân tìm việc làm mới còn là cơ hội để doanh nghiệp tuyển dụng nguồn lao động sẵn có của địa phương.

GS Phan Văn Trường ra mắt sách về văn hóa doanh nghiệp

GS Phan Văn Trường ra mắt sách về văn hóa doanh nghiệp

(PLO)- Trong buổi ra mắt sách, nhà quản lý doanh nghiệp lão thành nhấn mạnh xây dựng và áp dụng văn hóa doanh nghiệp là một việc làm mang tính quản trị, là nền tảng cho sự tồn tại và phát triển trong thời đại cạnh tranh khốc liệt hiện nay.