Hỗ trợ phòng, chống mua bán phụ nữ, trẻ em ở vùng sâu, vùng xa

Dự án có số tiền viện trợ là hơn 482.000 USD và do tổ chức World Vision Japan thực hiện.

Dự án sẽ tập trung hỗ trợ hai huyện có tỉ lệ người nghèo đặc biệt cao ở tỉnh Điện Biên là huyện Mường Chà và huyện Tuần Giáo. Cụ thể, dự án sẽ tập trung xây mới và tu sửa trung tâm cộng đồng, nơi phụ nữ tập trung, chia sẻ thông tin…; mở lớp tập huấn kỹ năng tự bảo vệ cho phụ nữ, trẻ em; kỹ năng sống cho các bé gái.

Thời gian thực hiện dự án từ tháng 3-2020 đến tháng 2-2021.