Hỗ trợ tiền cho giám định viên tư pháp và người làm công tác giám định

Theo đó, đối với giám định viên tư pháp, thành phố hỗ trợ 830.000 đồng/người/tháng; hỗ trợ người giúp việc trực tiếp cho giám định viên tư pháp 581.000 đồng/người/tháng.

Đối với người giúp việc gián tiếp cho giám định viên tư pháp hỗ trợ 415.000 đồng/người/tháng.
Thời gian áp dụng chế độ hỗ trợ từ ngày 1-1-2012.

PV

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.