Hỗ trợ tiền cho giám định viên tư pháp và người làm công tác giám định

Theo đó, đối với giám định viên tư pháp, thành phố hỗ trợ 830.000 đồng/người/tháng; hỗ trợ người giúp việc trực tiếp cho giám định viên tư pháp 581.000 đồng/người/tháng.

Đối với người giúp việc gián tiếp cho giám định viên tư pháp hỗ trợ 415.000 đồng/người/tháng.
Thời gian áp dụng chế độ hỗ trợ từ ngày 1-1-2012.

PV

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

(PLO)- Theo Thông tư 02/2023 của Bộ GTVT có hiệu lực từ 0g ngày 22-3, chu kỳ kiểm định xe ô tô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải (xe cá nhân, xe gia đình) có chu kỳ đầu tiên tăng từ 30 tháng lên 36 tháng như bảng dưới đây.