Học sinh tiểu học có phải đóng học phí?

Thu Le Ha Tien (lethu_hatien81@gmail.com)

Luật sư LÊ ĐĂNG LIỆU, Trưởng Văn phòng luật sư Lê Đăng Liệu (TP.HCM), trả lời: Khoản 1 Điều 4 Thông tư liên tịch số 09 ngày 30-3-2016 (có hiệu lực ngày 16-5-2016) của liên bộ GD&ĐT, Tài chính và LĐ-TB&XH quy định đối tượng không phải đóng học phí năm học từ 2015-2016 đến năm học 2020-2021 gồm có:

- Học sinh tiểu học trường công lập;

- Học sinh, sinh viên ngành sư phạm hệ chính quy đang theo học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập, theo chỉ tiêu đào tạo của Nhà nước;

- Người theo học các ngành chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật Giáo dục đại học. Các ngành chuyên môn đặc thù do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Như vậy, trường hợp con bạn đang là học sinh tiểu học (lớp 3) nếu như đang học trường công lập thì không phải đóng học phí.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm