Thành lập Quỹ phát triển Toán ứng dụng

Thành lập Quỹ phát triển Toán ứng dụng

(PLO)- Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM ra mắt quỹ phát triển toán ứng dụng nhằm thúc đẩy hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao về Toán ứng dụng tại Việt Nam.