Hội đồng Lý luận Trung ương có tân chủ tịch

Theo TTXVN, ngày 2-3, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để cho ý kiến về công tác cán bộ.

Hội đồng Lý luận Trung ương có tân chủ tịch ảnh 1

Ông Nguyễn Xuân Thắng.


Bộ Chính trị quyết định: Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021, thôi giữ chức Thường trực Ban Bí thư và chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021 để tiếp tục chữa bệnh dài hạn.

Đồng thời, Bộ Chính trị quyết định: Ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch phụ trách Hội đồng Lý luận Trung ương, giữ chức chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Xuân Thắng sinh ngày 18-2-1957 tại Thanh Chương, Nghệ An. Đồng chí có học hàm giáo sư; học vị: tiến sĩ kinh tế.

Ông Nguyễn Xuân Thắng làm nghiên cứu sinh tại Viện MEMO thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga. Về nước năm 1995, ông được bổ nhiệm làm trưởng phòng, phó tổng biên tập, phó viện trưởng và viện trưởng Viện Kinh tế và Chính trị thế giới, Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

Từ năm 2007 đến 2011, ông được bổ nhiệm làm phó chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

Từ năm 2011, ông Nguyễn Xuân Thắng làm chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam).

Tháng 4-2016, ông thôi giữ chức chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam để giữ chức giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Xuân Thắng là ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa XI, XII. Tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 6 (10-2017), ông Nguyễn Xuân Thắng được bầu bổ sung vào Ban Bí thư khóa XII.