Ông Trần Quốc Vượng giữ chức thường trực Ban Bí thư

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định ông Đinh Thế Huynh (Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021) thôi giữ chức thường trực Ban Bí thư và chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021 để tiếp tục chữa bệnh dài hạn.

Ông Trần Quốc Vượng.

Đồng thời, Bộ Chính trị quyết định ông Trần Quốc Vượng (Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thành viên Thường trực Ban Bí thư) giữ chức Thường trực Ban Bí thư. TTXVN đưa tin.

Ông Trần Quốc Vượng sinh ngày 5-2-1953 tại Thái Bình.

Trước tháng 11-2006, ông Trần Quốc Vượng giữ chức vụ phó chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng.

Từ tháng 11-2006, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ phó viện trưởng Thường trực VKSND Tối cao và được Ban Bí thư chỉ định giữ chức vụ bí thư Ban cán sự đảng VKSND Tối cao.

Từ năm 2007-2011, ông Vượng giữ chức vụ viện trưởng VKSND Tối cao.

Từ tháng 702011, ông được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Tháng 5-2013, ông Trần Quốc Vượng được bầu bổ sung vào Ban Bí thư tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI).

Tháng 1-2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông Trần Quốc Vượng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ông Vượng được bầu vào Bộ Chính trị.

Tại phiên họp ngày 28-7-2017, sau khi xem xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương về việc phân công ủy viên Bộ Chính trị tham gia Thường trực Ban Bí thư, Bộ Chính trị đã quyết định: Trong thời gian ông Đinh Thế Huynh (Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư) điều trị bệnh, phân công ông Trần Quốc Vượng (Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương) tham gia Thường trực Ban Bí thư từ ngày 1-8-2017.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

TP.HCM tổng kiểm tra an toàn PCCC&CNCH ở nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, chung cư mini

TP.HCM tổng kiểm tra PCCC chung cư mini, nhà trọ

(PLO)- UBND TP.HCM yêu cầu rà soát, kiểm tra việc đảm bảo an toàn PCCC&CNCH đối với các cơ sở kinh doanh nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, nhà ở nhiều căn hộ (thường gọi là chung cư mini), nhà ở tập thể, chung cư cũ trên địa bàn.