Lỗi chấm thi kỳ cục

Lỗi chấm thi kỳ cục

- Thiên tài! Phải nói thằng Tèo nhà mình rất sáng tạo! Tui mở karaoke, chọn nhạc bolero, vậy mà nó giằng mic… hát say sưa bài hát thiếu nhi.