Hội thảo Chủ tịch Hồ Chí Minh - Hành trình tìm đường cứu nước

Hội thảo nhằm khẳng định tiếp sự kiện ra đi và hành trình tìm đường cứu nước của Bác Hồ là mốc son trong lịch sử dân tộc Việt Nam; là sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước ta; là sự lựa chọn đúng đắn, sáng suốt và công lao to lớn của Người nhằm giải quyết vấn đề khủng hoảng về con đường cứu nước đầu thế kỷ XX. Hội thảo sẽ tập trung vào bốn nội dung chủ yếu: Một là Quyết chí tìm đường cứu nước; hai là Từ thành phố này Người ra đi; ba là Hành trình vĩ đại; bốn là Vững bước trên con đường Người đã chọn.

Tính tới thời điểm này, Ban Nội dung hội thảo đã nhận được 133 tham luận của các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nhà khoa học, tướng lĩnh…

Ngày 26-5, tại TP Vinh (Nghệ An), Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch cùng UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức hội thảo khoa học 30 năm Lễ hội làng Sen với việc bảo tồn và phát triển di sản văn hóa Hồ Chí Minh. Theo PGS-TS Lê Thị Hoài Phương (Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam), Lễ hội làng Sen cần được chính thức nâng lên thành lễ hội cấp quốc gia và quốc tế.

MC - Đ.LAM