Hội thảo Chủ tịch Hồ Chí Minh - Hành trình tìm đường cứu nước

Hội thảo nhằm khẳng định tiếp sự kiện ra đi và hành trình tìm đường cứu nước của Bác Hồ là mốc son trong lịch sử dân tộc Việt Nam; là sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước ta; là sự lựa chọn đúng đắn, sáng suốt và công lao to lớn của Người nhằm giải quyết vấn đề khủng hoảng về con đường cứu nước đầu thế kỷ XX. Hội thảo sẽ tập trung vào bốn nội dung chủ yếu: Một là Quyết chí tìm đường cứu nước; hai là Từ thành phố này Người ra đi; ba là Hành trình vĩ đại; bốn là Vững bước trên con đường Người đã chọn.

Tính tới thời điểm này, Ban Nội dung hội thảo đã nhận được 133 tham luận của các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nhà khoa học, tướng lĩnh…

Ngày 26-5, tại TP Vinh (Nghệ An), Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch cùng UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức hội thảo khoa học 30 năm Lễ hội làng Sen với việc bảo tồn và phát triển di sản văn hóa Hồ Chí Minh. Theo PGS-TS Lê Thị Hoài Phương (Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam), Lễ hội làng Sen cần được chính thức nâng lên thành lễ hội cấp quốc gia và quốc tế.

MC - Đ.LAM

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.