Hủy việc chọn thầu theo tiêu chí… chung thủy

Các đơn vị sai phạm được xác định là chủ đầu tư (Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Cà Mau), ông Nguyễn Thanh Dân (Giám đốc trung tâm), đơn vị tư vấn lựa chọn nhà thầu (Công ty Hợp Nhất, Cà Mau)... Sở KH&ĐT cũng kiến nghị các đơn vị sai phạm trả lại chi phí cho đơn vị tố giác sai phạm gần 2,4 triệu đồng, trả lại chi phí đấu thầu bị hủy.

Như Pháp Luật TP.HCM phản ánh, tháng 6-2015, một doanh nghiệp phản ánh chủ đầu tư dự án Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Cà Mau nêu sự gắn kết lâu dài của kỹ sư, nhân sự chủ chốt với nhà thầu là một trong các tiêu chí chọn thầu. Các tiêu chí này trái quy định, làm hạn chế sự tham gia của các doanh nghiệp.

TRẦN VŨ