Từ khóa:

#Đấu thầu
Tìm thấy 146 kết quả
Tháo gỡ khó khăn về trang thiết bị cho ngành y tế

Tháo gỡ khó khăn về trang thiết bị cho ngành y tế

(PLO)- BS.CK II Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh, cho rằng Nghị định 07 và Nghị quyết 30 của Chính phủ sẽ khơi thông cho mua sắm, đấu thầu trang thiết bị, vật tư y tế, cơ bản khắc phục tình trạng thiếu thuốc, máy móc tại các bệnh viện thời gian qua.