Khai trừ Đảng nguyên kế toán trưởng một bệnh viện

Ngày 30-11, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã xem xét, kết luận những sai phạm của tập thể, cá nhân BV đa khoa huyện Sơn Tịnh.

Khai trừ Đảng nguyên kế toán trưởng một bệnh viện ảnh 1
BV đa khoa huyện Sơn Tịnh.

Theo đó, Đảng ủy BV đa khoa huyện Sơn Tịnh không thực hiện nghiêm túc quy định của Đảng về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập và quy chế làm việc; buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để xảy ra sai phạm về công tác cán bộ, quản lý tài chính, tài sản tại bệnh viện này.

Ông Đặng Tuấn Lộc, với cương vị là Huyện ủy viên, bí thư Đảng ủy, phó giám đốc BV đa khoa huyện Sơn Tịnh (nguyên giám đốc bệnh viện) đã không thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, vi phạm quy định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ, quản lý tài chính và tài sản của đơn vị, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Bà Đỗ Thị Minh Toàn, với cương vị là kế toán trưởng BV đa khoa huyện Sơn Tịnh (hiện đã thôi nhiệm vụ này), đã vi phạm pháp luật trong công tác kế toán, quản lý tài chính, tài sản tại BV, gây hậu quả nghiêm trọng.

Với các sai phạm nêu trên, UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Tịnh xem xét, thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy BV đa khoa huyện này; thi hành kỷ luật đối với ông Đặng Tuấn Lộc theo thẩm quyền.

Đối với bà Đỗ Thị Minh Toàn, UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.